شعبه های آش و حلیم پرملات

شعبه 1: تهران، چهارراه پاسداران و دولت، شماره 502
02122563873 , 02122563891

شعبه 2 : تهران، استاد حسن‌ بنا، جنب مسجد امام علی، طبقه زیرزمین
02122330048 , 02122330049